BRANDABCs produktprogram er sammensat udfra de højeste krav til produkternes driftsikkerhed, kvalitet og pris. Alle vores serviceydelser og kurser, er sammensat udfra krav om fleksibilitet og kvalitet – kort sagt – værdi for pengene
Disse overordnede linjer, er definerede i vores mission, vision og kerneværdier.

 

Mission
BRANDABC er en virksomhed, der redder liv. Vi udfører undervisning i førstehjælp, brandbekæmpelse, avanceret patienthåndtering og krisestyring med det formål, at give vores kunder og kursister den viden og de færdigheder der skal til for at handle korrekt, når hverdagens idyl afløses af ulykker, kriser og kaos.

I tæt tilknytning til vores undervisning tilbyder vi en bred vifte af udstyr, der kan hjælpe med at redde liv, herunder hjertestartere, førstehjælpsudstyr, brandslukningsmateriel og andre fagrelaterede produkter.

I tilfælde hvor uddannelse og udstyr ikke løser opgaven, tilbyder vi operative beredskaber, til f.eks. festivaller, motorløb og lignende events, hvor den vigtigste faktor er hurtig og effektiv hjælp. Det er vores klare mål, at være en seriøs og attraktiv samarbejdsparter, igennem hele projektforløbet, fra de indledende manøvrer, til den afsluttende evaluering

Vision
BRANDABC vil være anerkendt, som en seriøs samarbejdsparter, der omsætter ideer til praksis, til gavn for vores kunder

Kerneværdier

  • Proaktiv
  • Troværdig
  • Gennemsigtig
  • Handlekraftig
  • Innovativ
  • Kompetent

 

BRANDABC har siden starten i 2012 arbejdet mod at redde liv. Både direkte, i forhold til operative eventberedskaber, og som kursusudbyder af en lang række kurser, indenfor førstehjælp, brandbekæmpelse, avanceret patienthåndtering, og krisestyring. Siden starten har vi uddannet over 8000 personer i at redde liv, og skabt grobund for handling, når hverdagen ændres til ulykker, kriser og kaos